Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Kerkkouterstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1073759
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073759

Beschrijving

Voor het landschappelijk bodemonderzoek werden 9 boringen geplaatst binnen het plangebied, voor het verkennend archeologisch onderzoek 79 boringen en voor het waarderend archeologisch onderzoek 156 boringen. Voor het proefsleuvenonderzoek werden acht proefsleuven aangelegd, één kijkvenster en één dwarssleuf voor een totale oppervlakte van 1.125 m². De totale advieszone voor proefsleuvenonderzoek omvat 9.300 m², waardoor 12,10% van het onderzoeksgebied onderzocht werd.

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: HERMANS M., DESMET C. & PERDAEN Y. 2021: Nota Sint-Lievens-Houtem Kerkkouterstraat. BAAC Vlaanderen Rapport 1713.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kerkkouterstraat (Sint-Lievens-Houtem)
Naar aanleiding van de realisatie van een verkaveling werd een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek, een waarderend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Kerkkouterstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073759 (Geraadpleegd op )