Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek te Ichtegem Moerdijkstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073760
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073760

Beschrijving

Proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te Ichtegem op 4 mei 2020.

Auteurs :  Pieters, Marnix
Datum  :

Bronnen

Bron: De Smaele B. & Pieters H. 2020: Archeologienota naar aanleiding van de geplande verkaveling aan de Moerdijkstraat te Ichtegem, Onderzoeksrapport Hembyse, 126, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Moerdijkstraat (Ichtegem)
Bij een proefsleuvenonderzoek in het kader van het opstellen van een archeologienota werden paalsporen en een grote gracht aangesneden. Deze sporen verwijzen naar alle waarschijnlijkheid naar een site met walgracht die te oordelen naar de aangetroffen mobiele archaeologica in de 13de eeuw kan gesitueerd worden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek te Ichtegem Moerdijkstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073760 (Geraadpleegd op )