Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Heerbaan zone 2

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, paleolandschappelijk booronderzoek
ID
1073763
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073763

Beschrijving

Voor het landschappelijk bodemonderzoek werden 13 boringen met een diepte van 1,20 m uitgevoerd.

Voor het proefsleuvenonderzoek werd één NO-ZW georiënteerde proefsleuf langs de Velpe en één O-W georiënteerde proefsleuf langs de perceelgrens in het zuiden aangelegd. De overige vijf proefsleuven werden hiertussen, parallel met de ligging van de Bauwelstraat, N-Z georiënteerd. De gemiddelde afstand tussen de proefsleuven bedroeg 15 m (van middenpunt tot middenpunt) en de proefsleuven waren 2 m breed. Op deze manier werd een oppervlakte van 790 m² onderzocht. Verder werd één kijkvenster van 14 m² aangelegd, centraal op onderzoeksterrein. In totaal werd zo 804 m² of 12,7 % van de oppervlakte onderzocht (ca. 6348 m²).

Auteurs :  ARON bvba, GATE
Datum  :

Bronnen

Bron: AUGUSTIN S., LEES T. & WESEMAEL E. 2021: Nota Kortenaken, Heerbaan. Ontwikkeling van bergbezinkingsbekken en zone voor grondverbetering, ARON-rapport 988.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bauwelstraat (Kortenaken)
Naar aanleiding van een zone voor grondverbetering en de aanleg van een ondergrondse DWA leiding, werd een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Heerbaan zone 2 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073763 (Geraadpleegd op )