Gebeurtenis

Bureauonderzoek Esenkasteel Diksmuide

bureauonderzoek
ID
1073764
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073764

Beschrijving

In het kader van de opmaak van een archeologienota met betrekking tot de zone van het Esenkasteel in Diksmuide werd door Birger Stichelbaut een onderzoek gevoerd van de beschikbare luchtfoto's uit WOI. Hieruit zijn nieuwe inzichten gekomen over de aard van de in de ondergrond aanwezige archeologische sporen en hun betekenis.

Auteurs :  Pieters, Marnix
Datum  :

Bronnen

Bron: Van Quaethem K. 2020: Opwaardering wegenis, parking en wandelpaden van het domein Esenkasteel Diksmuide. Archeologienota archeologisch vooronderzoek. Verslag van resultaten. Bureauonderzoek, Raap België-Rapport 593, Eke.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Woumenweg 100 (Diksmuide)
Naar aanleiding van de opmaak van een archeologienota werd in het kader van het bureauonderzoek een onderzoek gevoerd naar het beschikbare luchtfotografisch materiaal uit de Eerste Wereldoorlog.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bureauonderzoek Esenkasteel Diksmuide [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073764 (Geraadpleegd op )