Gebeurtenis

Verkennend booronderzoek Merksplas Kleirijt

verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1073771
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073771

Beschrijving

Gespreid over twee zones werden 23 verkennende archeologische boringen uitgevoerd met een edelmanboor met een diameter van 15 cm.

Auteurs: Debruyne, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VAN DEN BRUEL L., VAN ROY J. & GEERTS D. 2021: Nota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Kleiryt te Merksplas, Tienen.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Proefsleuvenonderzoek Merksplas Kleirijt

Kleirytse Driesen 11 (Merksplas)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kleirytse Driesen 11 (Merksplas)
Tijdens een verkennend archeologisch booronderzoek kwamen geen aanwijzingen voor een steentijdartefactensite aan het licht. Een daaropvolgend proefsleuvenonderzoek leverde wel archeologisch relevante sporen op, namelijk paalsporen, kuilen en greppels die vermoedelijk uit de volle en/of late middeleeuwen dateren. Er kwamen ook sporen en vondsten aan het licht die mogelijk uit de metaaltijden dateren.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Verkennend booronderzoek Merksplas Kleirijt [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073771 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.