Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Merksplas Kleirijt

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073772
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073772

Beschrijving

Het volledige plangebied is onderzocht d.m.v. proefsleuven. In totaal legde men 33 sleuven aan. Aangevuld met enkele kijkvensters bereikte men een dekkingsgraad van 12,35%.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN DEN BRUEL L., VAN ROY J. & GEERTS D. 2021: Nota: Het archeologisch vooronderzoek aan de Kleiryt te Merksplas, Tienen.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Verkennend booronderzoek Merksplas Kleirijt

Kleirytse Driesen 11 (Merksplas)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kleirytse Driesen 11 (Merksplas)
Tijdens een verkennend archeologisch booronderzoek kwamen geen aanwijzingen voor een steentijdartefactensite aan het licht. Een daaropvolgend proefsleuvenonderzoek leverde wel archeologisch relevante sporen op, namelijk paalsporen, kuilen en greppels die vermoedelijk uit de volle en/of late middeleeuwen dateren. Er kwamen ook sporen en vondsten aan het licht die mogelijk uit de metaaltijden dateren.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Merksplas Kleirijt [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073772 (Geraadpleegd op )