Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Ringweg

landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1073776
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073776

Beschrijving

Het landschappelijk bodemonderzoek werd uitgevoerd op 5 augustus 2019. De boringen werden uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 centimeter. De diepte van de geplaatste boringen varieerde van ca. 60 cm tot 200 cm onder het maaiveld. Dat bij een aantal boringen niet dieper werd geboord, heeft te maken met aanwezige ondoordringbare verstoring. Er werd controleboringen geplaatst om te kijken of er dieper geboord kon worden in de nabijheid van de uitgezette boringen. Dit was echter niet het geval.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 15 januari 2020. Op basis van de aanwezige verstoringen (nutsleidingen, antropogeen beïnvloedde bodems,..) werd besloten om af te zien van het aanleggen van een proefsleuf in het noordelijke en centrale deel van het onderzoeksgebied. In het zuidelijk deel werden wel proefsleuven aangelegd vanwege het matig bewaarde bodemprofiel (A-(Coll.)- C bodemprofiel).

Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: AUGUSTIN S., LEES T. & WESEMAEL E. 2020: Nota Zaventem, Ringweg Aanleg van fiets-o-strade Deel 1: Verslag van Resultaten, ARON-RAPPORT 783, Tongeren
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Martinusweg, Zeven Tommen (Zaventem)
Archeologisch vooronderzoek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Ringweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073776 (Geraadpleegd op )