Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Brakelsesteenweg

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073783
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073783

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden vijf boringen uitgevoerd volgens een verspringend driehoeksgrid van 30 x 40 m.

Voor het proefsleuvenonderzoek werden 6 werkputten (5 proefsleuven en 1 kijkvenster) aangelegd. Hierdoor werd een oppervlakte opengelegd van 509 m². Dit is 12,42 % van de te onderzoeken zone.

Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: GYESBREGHS D. & REYNS N. 2021: Nota Ninove - Brakelsesteenweg, Rapporten All-Archeo bvba 1134, Bornem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Brakelsesteenweg (Ninove)
Naar aanleiding van de realisatie van een verkaveling, bestaande uit zeven loten, met bijhorende infrastructuur in de vorm van wegenis en nutsleidingen werd een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Brakelsesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073783 (Geraadpleegd op )