Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Hekkenstraat fase 1

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073788
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073788

Beschrijving

Voor het landschappelijk bodemonderzoek werden in een eerste fase werden 7 profielputten uitgezet. Eventueel verder onderzoek zal in een tweede fase
uitgevoerd moeten worden.

De oppervlakte van het onderzoeksgebied (fase 1) is zo’n 5400 m², echter wanneer de verstoorde zones (door rioleringen en nutsleidingen) in rekening worden gebracht kan de te onderzoeken zone herleid worden naar 3316 m². In totaal werd 375 m2 aan sleuven en proefputten aangelegd, goed voor zo’n 11,30% van het terrein beschikbaar in fase 1. Er resteert nog 985 m² onderzocht te worden in een tweede fase, na vrijgave van zone 1 en de afbraak van enkele gebouwen.

 

Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Bronnen

Bron: DERWEDUWEN N. 2021: Nota Verslag van resultaten. Proefsleuvenonderzoek, Wakken Hekkenstraat, Fase 1 (prov. West-Vlaanderen). Monument Vandekerckhove nv, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hekkenstraat (Dentergem)
Naar aanleiding van de constructie van een vervangingsnieuwbouw voor het bestaande woonzorgcentrum met bijhorende omgevingsaanleg, werd een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Hekkenstraat fase 1 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073788 (Geraadpleegd op )