Gebeurtenis

Vooronderzoek Kraaienbroekstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, metaaldetectie
ID
1073792
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073792

Beschrijving

De metaaldetectie werd uitgevoerd op maandag 20 april 2020, voorafgaand en tijdens het proefsleuvenonderzoek. Tijdens de aanleg van de proefsleuven werd zo de zone waar de proefsleuven en kijkvensters werden aangelegd én de uitgegraven zandhopen onderzocht met een metaaldetector. Dit in functie van het detecteren van artefacten in de bouwvoor die verband zouden kunnen houden met een militair treffen uit 1334 dat op deze plaats wordt aangegeven. De metaaldetectie leverde echter geen relevante archeologische vondsten of indicaties van een militair treffen op.


Het proefsleuvenonderzoek vond eveneens plaats op maandag 20 april 2020. Het sleuvenplan zoals opgenomen in de bureaustudie werd gevolgd en de sleuven werden op vraag van de initiatiefnemer zodanig aangelegd dat de zones met toekomstige woningen vermeden werden. In totaal werden 4 parallelle noordwest-zuidoost georiënteerde proefsleuven aangelegd.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M. & FONTEYN P. 2020: Nota Dilbeek Kraaienbroekstraat Verslag van Resultaten, Moerbeke-Waas
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kraaienbroekstraat (Dilbeek)
In overeenstemming met de verwachting op basis van het vooronderzoek bracht de archeologische opgraving aan de Kraaienbroekstraat te Dilbeek sporen aan het licht van een tweefasig vroeg-Romeins erf met bijhorend grafveld, te dateren in de 1ste – vroege 2de eeuw n.C..


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Kraaienbroekstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073792 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.