Gebeurtenis

Vooronderzoek Bosstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073799
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073799

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd van 10 t.e.m. 14 september 2020.

Het terrein werd onderzocht door middel van 25 proefsleuven: 19 sleuvenwaren ter hoogte van het lijntraject gelegen en SL6 t/m SL 11 ter hoogte van het waterzuiveringsstation. De sleuven hadden een totale oppervlakte van 2176 m². De afstand tussen de proefsleuven in het lijntraject bedroeg ca. 5m. De parallelle proefsleuven t.h.v. de rioolwaterzuiveringsinstallatie waren 15 m van elkaar gelegen.

Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: AUGUSTIN S., DRIESEN P. & REYGEL P. 2020: NOTA KERKOM, HEUSDENSTRAAT ZONE 3: CICINDRIA DEEL 2 ONTWIKKELING VAN EEN GESCHEIDEN RIOLERINGSSTELSEl, ARON-RAPPORT 934, Tongeren
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bosstraat (Gingelom), Cicindria, Heusdenstraat (Sint-Truiden)
Het proefsleuvenonderzoek leverde vier sporen op; een muurfragment en een laag centraal op het onderzocht terrein en twee uitbraaklagen in het zuiden. De vier sporen werden aangetroffen in de postmiddeleeuwse ophogingslaag en zijn hoogstwaarschijnlijk te linken aan een molenhuis en hoeve ten westen van het projectgebied, gedateerd in 1667. Dit molenhuis was aanhorigheid bij het kasteel van Kerkom, gesitueerd ten noorden van het huidige projectgebied.


Bosstraat (Gingelom)
Archeologisch vooronderzoek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Bosstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073799 (Geraadpleegd op )