Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Hogendaledreef

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073836
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073836

Beschrijving

Voor het landschappelijk bodemonderzoek werden vier boringen uitgevoerd. Er werd tot minimum 30cm in de C-horizont geboord.

De zone van de geplande werken is ca. 4620m² groot. Hiervan werd ca. 492,2m² (10,7%) onderzocht door middel van proefsleuven en ca. 55,1m² (1,2%) door middel van kijkvensters. 

Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., DEBRABANDERE S. & FONTEYN P. 2021: Nota Oostkamp Hogendaledreef. Verslag van Resultaten, A&B archeologie, Moerbeke-Waas.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hogendaledreef (Oostkamp)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden werd een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Hogendaledreef [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073836 (Geraadpleegd op )