Gebeurtenis

Vooronderzoek Herdersem Alfons de Cockstraat

waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, archeologisch vooronderzoek
ID
1073843
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073843

Beschrijving

Te Herdersem-Alfons de Cockstraat werd een uitgebreid en gefaseerd vooronderzoek met en zonder ingreep in de bodem uitgevoerd. Alle stappen van bureauonderzoek tot en met proefsleuven werden doorlopen. Via landschappelijk booronderzoek werd aangetoond dat de bodem vrij goed bewaard was in een deel van de onderzoekszone. Met het verkennend archeologisch onderzoek werden 2 vuurstenen artefacten aangetroffen, wat aanleiding gaf tot het uitvoeren van waarderend archeologisch booronderzoek. Dit onderzoek leverde slechts 1 bijkomend vuurstenen artefact op. Deze informatie gaf aan dat een opgraving voor een steentijdsite niet aan de orde was. Tot slot leverde een proefsleuvenonderzoek geen relevante archeologische sporen op.

Auteurs: Pieters, Marnix
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: SWAELENS C., VAN CAMPENHOUT K., VAN DER DOOREN L. & PAWELCSZAK P. 2020: Archeologienota Herdersem, Alfons de Cockstraat: Verslag van Resultatenn Gent, BAAC Vlaanderen Rapport 1464
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Alfons De Cockstraat 12 (Aalst)
Te Herdersem Alfons de Cockstraat 12 werd in 2018 een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem afgerond. Bij de verkennende en waarderende archeologische boringen werden 3 vuurstenen artefacten aangetroffen die niet nader in de tijd gedateerd worden. Het erop volgende proefsleuvenonderzoek leverde ondanks de hoge verwachting geen relevante archeologische sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Herdersem Alfons de Cockstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073843 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.