Gebeurtenis

Vooronderzoek Moerbeke Ledestraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073845
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073845

Beschrijving

Op 18 mei 2020 werd op een aantal percelen gelegen aan de Ledestraat 3 te Moerbeke een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in de context van de opmaak van een archeologienota. Dit onderzoek leverde sporen op die verband houden met de veenontginning die wellicht op deze terreinen plaatsgreep in de 15de-16de eeuw.

Auteurs: Pieters, Marnix
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: DE SMAELE B. & PIETERS H. 2020: Archeologienota voor de nieuwbouw van een serre aan de Ledestraat 3 te Moerbeke, Onderzoeksrapport Hembyse Archeologie 110, Gent.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ledestraat 3 (Moerbeke)
Bij een proefsleuvenonderzoek in het kader van de opmaak van een archeologienota werden op percelen gelegen langs de Ledestraat te Moerbeke greppelstructuren aangetroffen die wellicht te verbinden zijn met veen- of turfwinning die plaatsgreep op deze terreinen in de periode 15de-16de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Moerbeke Ledestraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073845 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.