Gebeurtenis

Beveren Leurshoek

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073846
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073846

Beschrijving

Te Beveren Leurshoek werd in juli 2020 een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd. Dit bracht een nederzetting aan het licht uit de periode 9de-13de eeuw. De aangetroffen ceramiekfragmenten waren te gefragmenteerd en te weinig diagnostisch om de datering te kunnen verfijnen. Behalve aardewerk werden ook fragmenten van een vulkanisch gesteente aangetroffen, dus wellicht fragmenten van maalstenen.

Auteurs: Pieters, Marnix
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VAN NESTE T. & LAUWERS B. 2020: Archeologienota Beveren Leurshoek 2020. Proefsleuven en proefputten, Rapporten van Erfpunt - Team Onderzoek 23 dl. 2, Sint-Niklaas.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Beveren (Beveren)
Bij een vooronderzoek met ingreep in de bodem aan de hand van proefsleuven en proefputten is in Beveren Leurshoek een middeleeuwse nederzetting ontdekt. Deze kan bij gebrek aan diagnostische vondsten enkel ruim gesitueerd worden in de periode 9de-13de eeuw. Behalve grachten en greppels werden ook een aantal kuilen aangesneden. Deze laatste wijzen op de aanwezigheid van een hoofdgebouw en enkele bijgebouwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Beveren Leurshoek [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073846 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.