Gebeurtenis

Roeselare Gitsestraat Honzebroekstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073854
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073854

Beschrijving

Bij een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in de periode 3-5 augustus 2020, werden een rechthoekige kolenbranderskuil, een aantal perceleringsgrachten die teruggaan tot de 18de eeuw of vroeger en een 7-tal bomkraters uit WOI aangesneden.

Auteurs :  Pieters, Marnix
Datum  :

Bronnen

Bron: DE SMAELE B. & PIETERS H. 2020: Archeologienota naar aanleiding van de uitrustingswerken voor de verkaveling aan de Gitsestraat te Roeselare, Onderzoeksrapport Hembyse Archeologie 106, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Gitsestraat en Honzebroekstraat (Roeselare)
Bij een proefsleuvenonderzoek te Roeselare Gitsestraat en Honzebroekstraat vlakbij de grens met Hooglede werden in augustus 2020 een rechthoekige kolenbranderskuil wellicht uit de Romeinse periode, een aantal perceleringsgreppels in oorsprong 18de-eeuws of ouder en een 7-tal bomkraters uit WOI aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Roeselare Gitsestraat Honzebroekstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073854 (Geraadpleegd op )