Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Siemenslaan 5

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073855
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073855

Beschrijving

Het landschappelijk boor onderzoek werd uitgevoerd a.d.h.v. zes boringen. Op basis van de vraagstelling werden de boorpunten zo ingepland opdat aan de hand van de boringen vlakdekkende uitspraken kunnen gemaakt worden.

Het projectgebied werd onderzocht door middel van 7 proefsleuven. 6 van deze sleuven hadden eerder een oost-westoriëntatie en 1 sleuf een noord-zuid oriëntatie. Er werden ook 2 kijkvensters aangelegd. Dit alles zorgde voor een dekkingspercentage van ca. 12,2 %.

Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Bronnen

Bron: LEFERE M. & VANHECKE I. 2021: Siemenslaan 5 (Oostkamp, West-Vlaanderen). Nota Vooronderzoek met ingreep in de bodem (Fase 1), Deel 1: Resultaten van het vooronderzoek met ingreep in de bodem, Ruben Willaert nv, Sint-Michiels-Brugge.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Siemenslaan 5 (Oostkamp)
Naar aanleiding van de realisatie van een nieuwe parking werd een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Siemenslaan 5 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073855 (Geraadpleegd op )