Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Wijnendalestraat 83

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073857
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073857

Beschrijving

Voor het landschappelijke booronderzoek werden in totaal 6 boringen geplaatst.

Voor het proefsleuvenonderzoek werden vier parallelle NW-ZO georiënteerde sleuven getrokken. Alle sleuven waren minstens 2 m breed met een gemiddelde tussenafstand van 12 tot 15 m. Concreet werd er ca. 561 m² opengelegd (inclusief kijkvenster) van de totale 3944,79 m², wat neerkomt op 14,22% van het totale projectgebied.

Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Bronnen

Bron: BAS J. 2021: Nota Verslag van resultaten. Proefsleuvenonderzoek, Diksmuide - Wijnendalestraat 83 (prov. West-Vlaanderen). Monument Vandekerckhove nv, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Wijnendalestraat 83 (Diksmuide)
Naar aanleiding van de bouw van 12 woningen en de aanleg van een nieuwe wegenis na de af- en uitbraak van de bestaande bebouwing en verharding alsook het rooien van de aanwezige bomen en struiken, werd een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Wijnendalestraat 83 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073857 (Geraadpleegd op )