Gebeurtenis

Vooronderzoek Leuvensesteenweg 105-119

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073863
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073863

Beschrijving

Er werden 7 werkputten (5 proefsleuven en 2 kijkvensters) aangelegd. De proefsleuven lagen parallel aan elkaar, hadden een breedte van 2 m en werden machinaal aangelegd. Alle sleuven moesten ingekort worden omdat een betonplaat in het zuidelijke deel van het terrein niet verwijderd was. Het archeologisch niveau bevond zich tussen 108 en 211 cm onder het maaiveld of op een hoogte tussen 17,19 en 16,59 m TAW. Dit verschil in hoogte is te wijten aan het feit dat er in de noordoostelijke hoek van het terrein geen verharding uitgebroken is, waardoor de diepte van het archeologisch niveau hier groter was dan op de rest van het terrein. In totaal werden er 13 sporen geregistreerd.

Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: GYESBREGHS D. 2020: Nota Vilvoorde – Leuvensesteenweg, Rapporten All-Archeo bvba 1051, Bornem
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Leuvensesteenweg 105-119 (Vilvoorde)
Archeologisch vooronderzoek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Leuvensesteenweg 105-119 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073863 (Geraadpleegd op )