Gebeurtenis

Vooronderzoek Lubbeek Bollenberg 56

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073877
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073877

Beschrijving

Er werd in totaal 520 m² onderzocht (3 proefsleuven en 1 kijkvenster), wat overeenkomt met 12,5 % van het terrein.

Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Bronnen

Bron: CLAEYS J. 2021: Archeologienota Lubbeek Bollenberg 56. Verslag van resultaten, Leuven.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bollenberg 56 (Lubbeek)
Bij het proefsleuvenonderzoek werden enkele sporen en verspreid archeologisch materiaal in het colluvium aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Lubbeek Bollenberg 56 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073877 (Geraadpleegd op )