Gebeurtenis

Proefsleuven Foxemaatstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073901
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073901

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het projectgebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Van het totale plangebied (8.274m²) wordt een gedeelte als verstoorde zone (2.900 m²) aangeduid, dat verder niet onderzocht zal
worden. Het te onderzoeken plangebied bedraagt 5.374 m². Er zijn 2 continue en 6 onderbroken proefsleuven van 2,5m breed uitgegraven, aangevuld door 3 kijkvensters. In totaal is ca. 637 m2 opengelegd. Per werkput is er een profiel aangelegd ten behoeve van het aardkundig onderzoek (1m breed en tot 30cm in de C-horizont), dus 8 in totaal. In totaal zijn 37 sporen geregistreerd waarvan zowat de helft natuurlijk of verstoringen zijn. Vondsten zijn niet aangetroffen. Monsters (stalen) zijn vanwege het ontbreken van sporen, waarvan de vulling zich hiertoe leent, niet genomen.

Auteurs :  LaRes BVBA
Datum  :

Bronnen

Bron: HEIRBAUT E. & BECKERS C. 2021: Proefsleuvenonderzoek aan de Foxemaatstraat te Kalmthout, LAReS-rapport 414, Halle-Zoersel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Foxemaatstraat (Kalmthout)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het projectgebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek wees uit dat het gebied reeds danig verstoord was. Er zijn geen relevante archeologische sporen of vondsten waargenomen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuven Foxemaatstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073901 (Geraadpleegd op )