Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Vaartstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073904
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073904

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van 2 retailruimtes met parking, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in de vorm van een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Van de 10 geplande landschappelijke boringen konden vanwege niet-weggehaalde verharding 4 boringen niet uitgevoerd worden. Alle boringen zijn gezet met een Edelmanboor van 7 cm diameter. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden zes parallelle proefsleuven van 2 m breed, vier kijkvensters en één dwarssleuf aangelegd. In totaal werd op deze manier een oppervlakte van zo’n 1.071,5 m² onderzocht. Er werden in totaal tien bodemprofielen
geregistreerd, verspreid over de werkputten met uitzondering van de kijkvensters. Er zijn slechts 2 sporen en 2 vondsten geregistreerd. Er gebeurde geen staalname. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: LAMBERTS M. 2021: Archeologische evaluatie van het bodemarchief a.d.h.v. landschappelijke boringen en proefsleuven ter hoogte van Vaartstraat 158-160 te Balen. Nota. Verslag van de resultaten, ABO Archeologische rapporten 1547, Aartselaar.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Spoorwegstraat, Vaartstraat (Balen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van 2 retailruimtes met parking, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in de vorm van een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Er zijn geen relevante archeologische sporen waargenomen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Vaartstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073904 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.