Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Blakmeers 113

landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073913
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073913

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek vond plaats van 30/08/2018 tot 05/09/2018. Voor dit booronderzoek werden manuele boringen uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Om het terrein te evalueren werden boringen uitgevoerd volgens een verspringend driehoeksgrid van 30 x 40 m. 

Het verkennend archeologisch bodemonderzoek vond plaats van 02/10/2018 tot 05/10/2018. Voor het verkennend archeologisch booronderzoek werden manuele boringen uitgevoerd met een Edelmanboor, met een diameter van 10 cm en volgens een verspringend driehoeksgrid van 10 x 12 m.

Het proefsleuvenonderzoek vond plaats van 12/11/2020 tot 13/11/2020. Er werden vijf werkputten (vier proefsleuven en een kijkvenster) aangelegd. In het oosten van het terrein lagen de proefsleuven parallel aan elkaar met een noordwest-zuidoost oriëntatie, hadden ze een breedte van 2 m en werden de sleuven machinaal aangelegd. Op het westelijke deel van het terrein was dit niet mogelijk door de aanwezigheid van enkele bomen die behouden moeten worden. Het archeologisch vooronderzoek mag geen schade veroorzaken aan de te behouden bomen. Hierdoor kregen de twee westelijke sleuven een zuidwest-noordoost oriëntatie. Het tekort aan te onderzoeken percentage  werd enigszins goedgemaakt door de oppervlakte van het kijkvenster te vergroten. Het archeologisch niveau bevond zich tussen 35 en 52 cm onder het maaiveld of op een hoogte tussen 55,16 en 52,77 m TAW. Dit verschil in hoogte is te wijten aan het feit dat het terrein afhelt naar het zuiden toe. In totaal werden er 12 sporen geregistreerd.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: GYESBREGHS D. & REUSENS R. 2020: Nota Hekelgem (Affligem) – Blakmeers 113-114, Rapporten All-Archeo bvba 733, Bornem
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Blakmeers 113 (Affligem)
Archeologisch vooronderzoek


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Blakmeers 113 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073913 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.