Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Kleine Gete - Dammekot

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073919
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073919

Beschrijving

Tijdens het booronderzoek weden twee boorraaien uitgezet over de volledige lengte van het projectgebied in een verspringend driehoeksgrid met een interval van ca. 25 meter tussen de aanliggende boorpunten.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 30 november 2020. Om het langwerpige, smalle terrein beter te dekken en minder lange sleuven te hebben, werd besloten om de sleuven geschrankt aan te leggen en op regelmatige afstand dwarssleuven aan te leggen.
In totaal werd op die manier ca 766,5 m² van de totale onderzoekbare oppervlakte (6.468m²) onderzocht. Dit geeft een dekkingspercentage van 12%. Hoewel dit iets minder is dan de vereiste 12,5%, was dit gezien de afwezigheid (op een greppel na) van archeologische sporen, voldoende.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: CLEDA C. 2020: Evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Bronstraat (zone 2) te Linter (prov. Vlaams-Brabant), ABO archeologische rapporten 1418, Aartselaar
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bronstraat (Linter)
Archeologisch vooronderzoek


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Kleine Gete - Dammekot [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073919 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.