Gebeurtenis

Vooronderzoek Sint-Eloois-Winkelstraat 114-116

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1073920
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073920

Beschrijving

In de eerste fase van verkennend archeologisch vooronderzoek werd er gezocht in een grid van 10x12 m. Bij de volgende stap, waarderend archeologisch vooronderzoek, werd dit vernauwd naar 5x6 m. Voor het proefsleuvenonderzoek werd de methode van parallelle sleuven gebruikt. Over het terrein werden systematisch parallelle sleuven van ca. 1,80 - 2 m breed aangelegd met een tussenafstand van maximaal 15 meter. Bij elkaar waren de sleuven goed voor 280 m lengte en 504 m² onderzochte oppervlakte. Naast de vier sleuven werd ook een proefput ingeplant ter hoogte van de geplande kelder bij de loods. De proefput was 4 m op 4 m groot, goed voor 16 m². De totale advieszone bedroeg 4.840 m². De zone die gesleufd werd bedroeg ca. 4.550 m² en de zone waar de proefput aangelegd werd 100 m². Op deze manier werd met de sleuven in totaal 520 m² opengelegd (504 m² door de proefsleuven en 16 m² door de proefput), goed voor 10,74 % van het terrein. De bedoeling was om met de sleuven en de kijkvensters ca. 12,5% van het terrein te onderzoeken.

Auteurs: Vervoort, Thomas
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: PERDAEN Y., SADONES S. & NOTE K. 2021: Nota Ledegem Sint-Eloois-Winkelstraat 114-116, BAAC Vlaanderen Rapport Nr. 1739, BAAC Vlaanderen bvba, Bassevelde.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Eloois-Winkelstraat 114-116 (Ledegem)
Zowel tijdens het verkennend als waarderend archeologisch booronderzoek is vuursteen ingezameld. Echter, ondanks de gefaseerde aanpak was het niet mogelijk vuursteenclusters op te sporen. De positieve boorlocaties kennen slechts een zwakke clustering in bepaalde zones met hierbij telkens slechts één vondst per monster. Het aardewerk dat bij zowel het verkennend als waarderend booronderzoek werd aangetroffen geldt als mogelijke indicator voor de aanwezigheid van een sporenvindplaats in het plangebied. Ondanks de eerder opgestelde archeologische verwachting die de vorige fases binnen het vooronderzoek opwierpen, bleken op het terrein slechts een beperkt aantal archeologische resten bewaard te zijn. Het proefsleuvenonderzoek bracht geen relevante archeologische sporensites aan het licht. De aangetroffen sporen waren beperkt tot enkele greppels, één kuil en één paalkuil.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Sint-Eloois-Winkelstraat 114-116 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073920 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.