Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Houtstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073922
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073922

Beschrijving

Er werden 5 proefsleuven met een totaal van ca. 180 lopende meter aangelegd. 

Auteurs :  HEMBYSE
Datum  :

Bronnen

Bron: DE SMAELE B. & PIETERS H. 2021: Nota van het uitgesteld vooronderzoek aan de Houtstraat te Destelbergen. Onderzoeksrapport Hembyse Archeologie 176, Gentbrugge.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Houtstraat 19 (Destelbergen)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Houtstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073922 (Geraadpleegd op )