Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Ninoofsesteenweg 97

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073924
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073924

Beschrijving

Landschappelijk booronderzoek vond plaats van 02/12/2020 tot 04/12/2020. Voor het landschappelijk booronderzoek werden manuele boringen uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Om het terrein te evalueren, werden boringen uitgevoerd volgens een verspringend driehoeksgrid van 30 x 40 m.

Het proefsleuvenonderzoek vond plaats van 21/12/2020 tot 23/12/2020. Door middel van proefsleuven werd een oppervlakte opengelegd van 330,61 m². Dit is 9,39 % van de te onderzoeken zone. Door middel van kijkvensters werd een oppervlakte opengelegd van 85,44 m². Dit is 2,43 % van de te onderzoeken zone. Dit betekent dat 11,81 % van de te onderzoeken zone onderzocht werd, ondanks de verschillende niet onderzoekbare zones. 

Auteurs: Jansen, Isabelle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: REYNS N. & GYESBREGHS D. 2020: Nota Roosdaal – Ninoofsesteenweg 95-97, Rapporten All-Archeo bvba 1008, Bornem
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ninoofsesteenweg 97 (Roosdaal)
Archeologisch vooronderzoek


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Ninoofsesteenweg 97 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073924 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.