Gebeurtenis

Vooronderzoek Moeskroensesteenweg 257-267

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073979
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073979

Beschrijving

In eerste instantie werden landschappelijke boringen uitgevoerd op het terrein. In totaal werden 3 boringen geplaatst waarbij in één boorpunt een verstoorde bodemopbouw werd vastgesteld tot een diepte van ca. 82cm. De zone van de geplande werken is ca. 3225m² groot. Hiervan werd ca. 392,8m² (12,2%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 13,3m² (0,4%) door middel van kijkvensters. 

Auteurs: Vervoort, Thomas
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M. & FONTEYN P. 2021: Nota Aalbeke Moeskroensesteenweg 257-267, Acke & Bracke bv, Moerbeke-Waas.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Moeskroensesteenweg 257-267 (Kortrijk)
Er werden geen vondsten aangetroffen tijdens het landschappelijk booronderzoek. Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven bracht geen archeologisch relevante grondsporen aan het licht. Het westelijke deel van het plangebied, ter hoogte van perceel 702F, bleek bovendien reeds integraal vergraven te zijn.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Moeskroensesteenweg 257-267 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073979 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.