Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Groot Prijkels

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073980
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073980

Beschrijving

Voor het landschappelijk bodemonderzoek werden in totaal werden 133 boringen uitgevoerd. Concreet werden deze gepositioneerd op 12 verschillende raaien verspreid over het gehele projectgebied.

Voor het proefsleuvenonderzoek zijn twee kleine delen van het projectgebied onderzocht. In totaal zijn 5 proefsleuven en 3 kijkvensters aangelegd. Door middel van de proefsleuven werd 708m² onderzocht. Dit komt overeen met 11,21% van het totale projectgebied. De 3 kijkvensters hebben samen een oppervlakte van 203m². Met deze oppervlakte is 3,21% van het totale terrein onderzocht met kijkvensters. In totaal is 14,42% van beide plangebieden samen onderzocht.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bvba; De Logi & Hoorne bvba

Bronnen

Bron: HEYNSSENS N., GENBRUGGE S., LALOO P., MIKKELSEN J., VERGAUWE R., JACOPS J., WUYTS F., VAN DE VELDE S., DE KREYGER F., HOORNE J. & DE LOGI A. 2020: Nazareth - Groot Prijkels. Nota percelen 17E & 36H, november 2020, DL&H-Nota, Adegem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Soeverijnstraat (Nazareth)
Naar aanleiding van de herinrichting van gronden rondom een bestaand industrieterrein met zones voor industrie, groenzones, bufferbekkens en wegenis, werd een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Groot Prijkels [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073980 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.