Gebeurtenis

Vooronderzoek Westmoerstraat 1

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek, bureauonderzoek
ID
1073983
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073983

Beschrijving

Er zijn 12 sleuven en 2 kijkvensters aangelegd met een totale oppervlakte van 2408,31 m². Op die manier werd 13,38% van het terrein archeologisch onderzocht.

Auteurs :  Ruben Willaert nv, Vervoort, Thomas
Datum  :

Bronnen

Bron: DEMEY D. 2020: Westmoerstraat 1 (Veurne, West-Vlaanderen). Proefsleuvenonderzoek in uitvoering van archeologienota 12696 - Verslag van resultaten, Ruben Willaert bvba, Sint-Michiels-Brugge.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Westmoerstraat 1 (Veurne)
Tijdens de terreinevaluatie zijn 56 sporen geregistreerd. De archeologisch relevante categorieën zijn perceelgrachten, greppels, kuilen, een dierenkreng, een depressie of terreinlaagte, een muurfundering en een wegverharding.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Westmoerstraat 1 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073983 (Geraadpleegd op )