Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Truibroek 94

verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1073984
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073984

Beschrijving

Op 17 september 2019 werden 13 landschappelijke boringen geplaatst. Er werd gewerkt met een vierkant grid. De afstand tussen de raaien bedroeg 30 m, de afstand tussen de boringen in de raaien bedroeg 40 m. Er werden vier noordnoordwest - zuidzuidoost gerichte raaien boringen geplaatst parallel aan de westelijke grens van het onderzoeksgebied zodat een natuurgetrouwe doorsnede van de aanwezige aardkundige eenheden en eventuele verstoringen daarvan bekomen kon worden. Bijkomend werd 1,8 m ten zuidzuidwesten van boring B2 één extra boring gezet om te evalueren of er verschil was in verstoring in de lagere en hogere zones van de rabatten.

Op 10 en 11 december 2019 werden 53 archeologisch verkennende boringen geplaatst. Door de aanwezigheid van een ondiep kleisubstraat reikte het grondwater lokaal tot aan het oppervlak. Er werd gewerkt met een verspringend driehoeksgrid met een afstand van 10 m tussen de raaien en 12 meter tussen de boringen in een raai. De boringen vormen 10 zuidzuidwest - noordnoordoost gerichte raaien parallel aan de zuidelijke grens van het onderzoeksgebied.

Auteurs :  Fodio bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: DE BEENHOUWER J., ARCKENS M., WIJNEN J., GEELEN N. & C. BECKERS 2020: Nota Ham Truibroek Resultaten van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek, Wijnegem
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Truibroek 94 (Ham)
Archeologisch vooronderzoek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Truibroek 94 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073984 (Geraadpleegd op )