Gebeurtenis

Vooronderzoek Vlamertinge Kleine Branderstraat 4

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073990
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073990

Beschrijving

Het projectgebied bedraagt ca. 8830m². Er werden acht parallelle, 1,80m brede sleuven met een tussenafstand van ca.15m en een NW-ZO oriëntatie aangelegd met als doel de ondergrond archeologisch in kaart te brengen. In totaal werd 651,5m² onderzocht.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: WEYTS L., HEYVAERT B. & VANHOUTTE C. 2019: VLAMERTINGE KLEINE BRANDERSTRAAT 4 - Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek, Monument Vandekerckhove nv, Ingelmunster.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kleine Branderstraat 4 (Ieper)
In totaal werden 76 archeologische sporen aangetroffen. Het gaat hierbij o.a. om paalkuilen, kuilen en één (mogelijk twee) brandrestengraf. Daarnaast kunnen 34 sporen op basis van hun vorm en/of vulling gedateerd worden in de Eerste Wereldoorlog. Het gaat om afvalkuilen, kuilen, bomkraters en een loopgraaf.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Vlamertinge Kleine Branderstraat 4 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073990 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.