Gebeurtenis

Hoveniersstraat 15

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073995
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073995

Beschrijving

Uitvoering van 19 landschappelijke boringen, 25 verkennende boringen en 13 proefsleuven.

Auteurs :  J. Verrijckt bvba, Verhaert, Alde
Datum  :

Bronnen

Bron: ADRIAENSEN J., PEPERMANS J. VAN BAVEL J. & VERRIJCKT J. 2021, Nota Sint-Katelijne-Waver Hoveniersstraat 15, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hoveniersstraat 15 (Sint-Katelijne-Waver)
Archeologisch vooronderzoek d.m.v. landschappelijke en verkennende boringen, gevolgd door een proefsleuvenonderzoek. Op het terrein is plaatselijk een B-horizont aangetroffen, in deze zone is verkennend geboord. Er is geen steentijdartefactensite teruggevonden. Het proefsleuvenonderzoek leverde enkel perceelsgrachten op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoveniersstraat 15 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073995 (Geraadpleegd op )