Gebeurtenis

Vooronderzoek Stientjesstraat

verkennend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073999
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073999

Beschrijving

Alle verkennende boringen zijn handmatig gezet met een Edelmanboor met een boorkop van 15 cm. Telkens zijn minimaal 2-3 boorkoppen van het sediment ingezameld, dit om de eventuele verticale spreiding van de artefacten op te vangen. De monsters zijn in gelabelde emmers verzameld, naar kantoor getransporteerd en vervolgens onder laboratoriumomstandigheden met zuiver water gezeefd over mazen van 2 mm. 

Er werden 11 proefsleuven aangelegd en 2 kijkvensters voor een totale oppervlakte van 1668 m². Het totale plangebied voor proefsleuvenonderzoek omvat 13.330 m², waardoor 12,50 % onderzocht werd.

Auteurs: Vervoort, Thomas
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: SCHYNKEL E., DESMET C., PERDAEN Y. & NOTE K. 2021: Nota Anzegem Stientjesstraat. Deel 1: Verslag van Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1792, BAAC Vlaanderen bvba, Gent.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Stientjesstraat (Anzegem)
Bij het verkennend booronderzoek werd slechts één vuursteenfragment aangetroffen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in totaal 20 sporen aangeduid, waarvan 2 sporen natuurlijk bleken te zijn. Er werd 1 kuil aangetroffen, die eerder recent leek. Verder werden in verscheidene werkputten segmenten van greppels aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Stientjesstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073999 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.