Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Schopsveldweg

verkennend archeologisch booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074001
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074001

Beschrijving

De boringen van het verkennend archeologisch onderzoek werden op 30 juni 2020 geplaatst. Op een terrein van 9.210 m² worden 41 verkennende archeologische boringen gepland teneinde een representatief beeld te krijgen van de aardkundige opbouw, het steentijdpotentieel en eventueel aanwezige artefacten en/of sites op het terrein. Er is gekozen voor een verspringend driehoeksgrid van 10 bij 12 m, teneinde mogelijke grotere nederzettingen en palimpsestsituaties/verblijfplaatsen op te sporen.

Op 23 juli 2020 werden 36 boringen geplaatst binnen het plangebied. Afhankelijk van de resultaten van het verkennend archeologische booronderzoek zal daar waar een archeologische site of artefactencluster werd vastgesteld een nieuw boorgrid worden uitgezet van 5 x 6 m. De afstand tussen de raaien is 5 m en 6 m tussen de boringen onderling. Het grid wordt zo ingepland zodat het toelaat voldoende gefundeerde uitspraken te doen over het onderzochte gebied. Het grid is bovendien gebaseerd op het grid van de verkennende boringen zodat de waarderende boringen als een verdichting van dit grid kunnen worden gezien.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 3 september 2020. Er werden zeven proefsleuven aangelegd en drie kijkvenster voor een totale oppervlakte van 929 m². De totale advieszone voor proefsleuvenonderzoek omvat 8800 m², waardoor 10,55 % onderzocht werd. Het moet echter opgemerkt worden dat 1900 m² niet toegankelijk was met de kraan door de aanwezigheid van bomen en een berg opgebrachte grond met hierop bomen en struiken. De toegankelijke oppervlakte bedroeg dus 6900 m². Van deze oppervlakte werd in totaal 13,4% onderzocht.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: HERMANS M., STEENHOUDT M., PAWEŁCZAK P., PERDAEN Y. & VERHAEGHE C. 2020: Nota Zonhoven Schopsveldweg. Deel 1: Verslag van Resultaten. BAAC Vlaanderen Rapport 1684.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Schopsveldweg (Zonhoven)
Archeologisch vooronderzoek


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Schopsveldweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074001 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.