Gebeurtenis

Vooronderzoek Warandestraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1074002
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074002

Beschrijving

Er werden 5 landschappelijke boringen uitgevoerd.

Bij het verkennend booronderzoek werd gebruik gemaakt van een Edelmannboor met een diameter van 15cm. De locatie van de boringen werd met een GPS uitgezet. Het uitzeven van de verschillende horizonten gebeurde na afronden van het terreinwerk. De monsters werden nat uitgezeefd op maaswijdte 1mm.

Er werden twee parallelle, 1,80m brede sleuven met een tussenafstand van ca. 12m (van middenpunt tot middenpunt) en NW-ZO oriëntatie aangelegd met als doel de ondergrond archeologisch in kaart te brengen. In totaal werd 11,4 % van de totale oppervlakte van het plangebied onderzocht door middel van proefsleuven. 

Auteurs: Vervoort, Thomas
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: LEGRAND P. & VANHOUTTE C., Kruisem Warandestraat (prov. Oost-Vlaanderen). Nota - Verslag van resultaten Landschappelijk booronderzoek 2020E135, verkennend booronderzoek 2020E150, Monument Vandekerckhove nv, Ingelmunster.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:

Bron: VANDEN BRANDE S. 2021: Kruisem Warandestraat (prov. Oost-Vlaanderen) - Nota. Verslag van resultaten Proefsleuvenonderzoek 2021B284, Monument Vandekerckhove nv, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Warandestraat (Kruisem)
Er werden slechts twee sporen aangetroffen. Het gaat om twee greppels, beide zonder archeologische vondsten.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Warandestraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074002 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.