Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Haarsnijderslaan

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1074012
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074012

Beschrijving

Voor het landschappelijk bodemonderzoek werden 9 boringen uitgevoerd, zes situeren zich ter hoogte van de toekomstige brandweerzone, drie ter hoogte van de parking en het oefenterrein. De boringen werden telkens beëindigd wanneer de moederbodem bereikt werd. Waar een B horizont aanwezig was, werden bijkomende boringen uitgevoerd voor het verkennend archeologisch booronderzoek.

Voor het proefsleuvenonderzoek werden zes sleuven aangelegd. De totale oppervlakte van het projectgebied bedroeg 5 556,52 m². Door middel van de sleuven met aanvullende kijkvensters werd hiervan in totaal 716,76 m² of 12,90 % onderzocht.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Erfpunt

Bronnen

Bron: VAN NESTE T. 2021: Nota Lokeren - Haarsnijderslaan 2020. Landschappelijk en verkennend archeologisch booronderzoek. Rapporten van Erfpunt - team Onderzoek 191-deel 1.
Type: literatuur
Datum:

Bron: VAN NESTE T. & LAUWERS B. 2021: Nota Lokeren - Haarsnijderslaan 2021. Proefsleuven en proefputten. Rapporten van Erfpunt - team Onderzoek 191-deel 2.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Haarsnijderslaan (Lokeren)
Naar aanleiding van de oprichting van een nieuwe brandweerkazerne en parking met oefenterrein, werd een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Haarsnijderslaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074012 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.