Gebeurtenis

Vooronderzoek Steenweg Vrolingen

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek, bureauonderzoek
ID
1074018
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074018

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek gaf slechts zeer beperkte resultaten zodat er machinaal landschappelijke profielputten moesten worden aangelegd.

De landschappelijke boringen werden uitgevoerd in juni 2020. Ter hoogte van het studiegebied werden de landschappelijke boringen uitgevoerd met een tussenafstand van 20m op een lijnvormig tracé: door de langgerekte vorm van het terrein was een klassieke verspringend driehoeksgrid immers niet mogelijk. Er werden in totaal 12 boringen voorgeschreven. De boringen werden uitgevoerd met een edelmanboor met een diameter van 7cm. De boorprofielen werden telkens gefotografeerd en digitaal geregistreerd conform de CGP.

Het profielputtenonderzoek werd uitgevoerd op vrijdag 13 november 2020. Zes profielputten werden uitgevoerd en volledig geregistreerd.

Binnen het aangepaste studiegebied voor de proefsleuven werd één proefsleuf getrokken.

 

Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: PAUMEN D. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Steenweg Vrolingen te Wellen (prov. Limburg), ABO Archeologische Rapporten 1385, Hasselt
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Steenweg Vrolingen (Wellen)
Archeologisch vooronderzoek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Steenweg Vrolingen [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074018 (Geraadpleegd op )