Gebeurtenis

Vooronderzoek Grote Herreweg

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074019
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074019

Beschrijving

Het terrein werd geëvalueerd door middel van 18 proefsleuven met een NW-ZO oriëntatie. Sleuven 7 en 10 tot 20 werden in het noordwesten 4m ingekort door de aanwezigheid van een gasleiding. Sleuven 7 en 15 werden onderbroken door de aanwezigheid van een hedendaagse gracht. Om de aangetroffen sporen beter te begrijpen werden 3 tussensleuven en 4 kijkvensters aangelegd. In totaal bedraagt dit 3102m² geplande sleuven, 138m² tussensleuven en 301m² kijkvensters. Zodanig werd 13% van het projectgebied archeologisch onderzocht.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: GHYSELBRECHT E. 2020: Grote Herreweg (Kluisbergen, Provincie). archeologienota bureauonderzoek (fase 0) - landschappelijk bodemonderzoek (fase 1), Sint-Michiels-Brugge.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:

Bron: POLFLIET B. & VANBRABANT E. 2020: Grote Herreweg (Kluisbergen, Oost-Vlaanderen). Nota vooronderzoek met ingreep in de bodem (fase 1): deel 1: resultaten van het vooronderzoek met ingreep in de bodem (proefsleuven), Sint-Michiels-Brugge.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Grote Herreweg 187-198 (Kluisbergen)
Tijdens de terreinevaluatie werden archeologische sporen aangetroffen op 2 niveaus.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Grote Herreweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074019 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.