Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Binnensingel

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074025
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074025

Beschrijving

Het landschappelijk bodemonderzoek werd uitgevoerd op 29/10/2020. Binnen het plangebied werden 10 boringen geplaatst. Het booronderzoek is uitgevoerd met een edelmanboor met een diameter van 7 cm.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 1/12/2020. In totaal werd er 1187 m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek, waarvan 105 m² uit kijkvensters bestond. Dit komt overeen met 12,4 % van de totale oppervlakte van het plangebied (9565 m²).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: VAN BAVEL J., PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2020: Nota Lommel, Binnensingel: Verslag van Resultaten. J. Verrijckt Archeologische Rapporten 0503, Beerse
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Binnensingel (Lommel)
Archeologisch vooronderzoek


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Binnensingel [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074025 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.