Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Heirweg 60

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1074026
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074026

Beschrijving

Het landschappelijk bodemonderzoek werd uitgevoerd a.d.h.v. 36 boringen. Op basis van de vraagstelling werden de boorpunten zo ingepland opdat aan de hand van de boringen vlakdekkende uitspraken kunnen gemaakt worden.

Voor het verkennend booronderzoek werd geopteerd voor een boorgrid van 10 bij 12m over het deel van het terrein, waarbij de raaien op een afstand van 10m werden ingepland en de afstand tussen de boringen op de raai 12m bedroeg waarbij er sprake is van een verspringend driehoeksgrid. Per positief boorpunt uit het landschappelijk bodemonderzoek werden op die manier extra boringen uitgezet binnen een straal van 30 tot 40 m vanaf het originele boorpunt.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd het terrein geëvalueerd door middel van 27 proefsleuven (of werkputten). Er werden aanvullend vijf kijkvensters aangelegd op plaatsen waar mogelijk archeologisch relevante sporen waren aangetroffen. De aangelegde proefsleuven en kijkvensters waren in totaal goed voor een oppervlakte van 8244 m². Daarmee werd 12,30 % van het onderzoeksgebied van 67 000 m² archeologisch onderzocht.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bronnen

Bron: VANHERCKE J. 2021: Heirweg 60 (De Pinte, Oost-Vlaanderen). Nota verkennend archeologisch booronderzoek (fase 2) (2021C433), Ruben Willaert nv, Sint-Michiels-Brugge.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:

Bron: VANHERCKE J. 2021: Heirweg 60 (De Pinte, Oost-Vlaanderen). Nota deel 1: Verslag van resultaten. Proefsleuvenonderzoek (2021D127), Ruben Willaert nv, Sint-Michiels-Brugge.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Heirweg 60 (De Pinte)
Naar aanleiding van de realisatie van een nieuw bedrijventerrein bestaande uit 64 bedrijfsunits, een centrale wegenis en bijhorende nutsvoorzieningen en de aanleg van parkeerplaatsen, een groenzone en een wadi, werd een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Heirweg 60 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074026 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.