Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Europalaan

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074030
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074030

Beschrijving

Er werden 6 noordoost – zuidwest georiënteerde, parallelle proefsleuven aangelegd ten westen van het bufferbekken. Vanwege het gebrek aan archeologische sporen en structuren dienden er geen dwarssleuven en/of kijkvensters aangelegd te worden. De oppervlakte van het te onderzoeken terrein bedraagt 6719 m2. Hiervan werd 578 m2 onderzocht, hetzij 8,6% van het onderzoekbare terrein. Dit werd – gezien de verstoringsgraad
van het terrein – voldoende geacht om een correcte evaluatie te kunnen maken van het archeologisch potentieel van het terrein.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: VAN RENSBERGEN J. 2021: Nota Verslag van resultaten. Proefsleuvenonderzoek, Poperinge Europalaan (prov. West-Vlaanderen), Monument Vandekerckhove nv, Ingelmunster.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Europalaan (Poperinge)
Naar aanleiding van de inplanting van twee gebouwen op de site met bijhorende wegenis en parkeerzones werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Europalaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074030 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.