Gebeurtenis

Vooronderzoek Wegaanleg Brakelsesteenweg Outer

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074031
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074031

Beschrijving

Dit onderzoek richte zich specifiek op de zone waar een bufferbekken wordt aangelegd. Dit bekken zal een oppervlakte van 654 m² hebben. Er wordt een werkzone van 5 m breed voorzien. Rondom het bufferbekken wordt een dijk aangelegd. De gronden zullen rondom het bufferbekken afgegraven worden tot op 0,30 m diepte en vervolgens tot op de plannen aangeduid diepte met een maximale diepte van ca. 1,5 m. De nieuw aan te leggen gracht zal een maximale uitgravingsdiepte van ca. 1 m hebben.

In totaal werden vier proefsleuven aangelegd. Daarnaast werden twee kijkvensters aangelegd. De aangelegde proefsleuven en kijkvensters bestrijken samen een totale oppervlakte van 291,5 m². In totaal werd dus 11,6 % van het totale terrein blootgelegd en onderzocht.

 

Auteurs: Vervoort, Thomas
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Bronnen

Bron: CLAUS A. 2020: Bufferbekken Brakelsesteenweg, Outer (Ninove). Nota Archeologisch Vooronderzoek: Verslag van de Resultaten: Proefsleuvenonderzoek – 2020I378, RAAP België Rapport 605, RAAP België, Eke
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Brakelsesteenweg 8 (Ninove)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 9 bodemsporen geregistreerd. Na eliminatie van de natuurlijke bodemsporen resteren drie archeologisch relevante sporen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd in totaal 1 vondst aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Wegaanleg Brakelsesteenweg Outer [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074031 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.