Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Halle-Dorp

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074037
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074037

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de kerkomgeving en de bouw van een polyvalente zaal aan de pastorie, is in een eerste fase het plangebied voor de bouw van de polyvalente zaal onderzocht door middel van proefsleuven. De oppervlakte van dit
onderzoeksgebied is 749 m2. Er zijn twee proefsleuven van 1,8m breed in kruisvorm aangelegd. Aan werkput 1 is er een kleine uitbreiding toegevoegd, vanwege het aantreffen van sporen op het einde van de werkput. De bedoeling van deze uitbreiding is te achterhalen of er zich nog meer sporen in de bodem bevinden en of er sprake is van structuren, of om de aanwezige sporen beter te interpreteren. Er zijn geen kijkvensters aangelegd, vanwege de beperking door de aanwezigheid van verharding, bomen en beplanting. In totaal is ca. 75 m2 opengelegd. Er zijn profielputten aangelegd in beide sleuven. De putprofielen zijn 1 m breed en zijn gegraven tot ca. 30 cm in de C-horizont. Op deze manier kan de lokale bodemopbouw goed worden vastgelegd. In totaal zijn 23 sporen en enkele vondsten aangetroffen.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: LARes bvba

Bronnen

Bron: HEIRBAUT E.N.A. & REUSENS R. 2021: Proefsleuvenonderzoek aan de Pastorie te Halle-Zoersel. Deel I, LAReS-rapport 448, Halle-Zoersel.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Halle-Dorp (Zoersel)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de kerkomgeving en de bouw van een polyvalente zaal aan de pastorie, is in een eerste fase het plangebied voor de bouw van de polyvalente zaal onderzocht door middel van proefsleuven. Dit onderzoek toonde aan dat de bodem zwaar verstoord was door beddenbouw of zandwinning.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Halle-Dorp [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074037 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.