Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Bosstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074040
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074040

Beschrijving

Het onderzoek gebeurde door middel van 8 proefsleuven en 7 kijkvensters/dwarssleuven. Daarmee bereikte men een dekking van 10,65% van het onderzoeksgebied.

Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN EYNDE M. & JANSSENS N. 2021: Nota Lier - Bosstraat (Antwerpen), ADEDE Archeologisch Rapport 706, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bosstraat 107 (Lier)
Tijdens een proefsleuvenonderzoek kwamen kuilen en greppels aan het licht waarvan de datering en functie onbekend zijn. Enkele sporen kunnen in verband staan met een connectiebunker van de KW-linie uit de Tweede Wereldoorlog, maar een eventuele relatie is niet met zekerheid vastgesteld.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Bosstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074040 (Geraadpleegd op )