Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Heilig-Hartlaan (fase 1)

metaaldetectie, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074043
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074043

Beschrijving

Voor het landschappelijk bodemonderzoek werden in totaal 5 boringen uitgevoerd. De boorpunten zijn in 2 parallelle boorraaien ingepland volgens een verspringend driehoeksgrid. Er werd geboord tot minimum 30cm in de C-horizont.

Voor het proefsleuvenonderzoek werden 4 parallelle licht NW/ZO georiënteerde sleuven aangelegd. Er werden in totaal 4 kijkvensters aangelegd om de aan- of afwezigheid van sporen te verifiëren of om een beter inzicht in de aanwezige sporen te verkrijgen.De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt ca. 6858m². Van het projectgebied werd 816m² (11,8%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 93m² (1,3%) door middel van kijkvensters. Zo werd uiteindelijk 13,1% onderzocht.

Voor de metaaldetectie werd tijdens het proefsleuvenonderzoek in eerste instantie het oppervlakkige niveau gecontroleerd met een metaaldetector. Bij de aanleg van de sleuf zelf werd tijdens het stelselmatig verdiepen naar het archeologisch vlak ook metaaldetectie uitgevoerd. Als laatste werden de eventuele archeologische sporen gecontroleerd op aanwezigheid van metalen voorwerpen. Op deze manier wordt minstens 10% van het terrein onderzocht door middel van een metaaldetector.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., WYNS G. & DEBRABANDERE S. 2021: Nota Lokeren Heilig-Hartlaan – fase 1. A&B archeologie, Moerbeke-Waas.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door


Bekijk gerelateerde waarnemingen

H.-Hartlaan (Lokeren)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden werd een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek vond metaaldetectie plaats.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Heilig-Hartlaan (fase 1) [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074043 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.