Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Sint-Jorisstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074064
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074064

Beschrijving

Het landschappelijk bodemonderzoek werd uitgevoerd op 11 februari 2021. Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werden zes boringen gezet De gemiddelde boordiepte bedroeg ca. 1,6 meter.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op maandag 26 en dinsdag 27 april 2021. In totaal werden acht proefsleuven aangelegd. De oppervlakte van het totale projectgebied bedraagt 8 807 m². De geplande bodemingreep beslaat een oppervlakte van ca. 6000 m². De aangelegde proefsleuven en kijkvensters bestrijken samen een totale oppervlakte van 702 m². In totaal werd er dus 11,7 % van het te verstoren terrein blootgelegd en onderzocht.

Auteurs :  Raap België bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: PHILIPSEN F. & CLAUS A. 2021: Nota Uitbreiding depot MIO-site Sint-Truiden: Verslag van Resultaten. RAAP België - Rapport 651, Eke
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Jorisstraat (Sint-Truiden)
Archeologisch vooronderzoek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Sint-Jorisstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074064 (Geraadpleegd op )