Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Hasseltsesteenweg

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074066
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074066

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 29 april 2021. Gezien de diepte van het archeologisch vlak werd geopteerd voor vier proefputten, aangevuld met een verkorte proefsleuf. De totale oppervlakte van de bodemingreep voor deze 4 putten is ca. 40 m², de diepte ervan bedraagt waarschijnlijk 2-3 m onder maaiveld. Deze putten bevonden zich ten zuiden van de bebouwing.

Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: HOEBRECKX M. & DRIESEN P. 2021: Nota Tongeren, Hasseltsesteenweg 48-50 – Bouw van 12 sociale appartementen. ARON rapport 1021, Tongeren
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hasseltsesteenweg (Tongeren)
Archeologisch vooronderzoek Hasseltsesteenweg


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Hasseltsesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074066 (Geraadpleegd op )