Gebeurtenis

Opgraving HAM-VEL

radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1074073
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074073

Beschrijving

In totaal werd 2 090m² vlakdekkend opgegraven. 

Auteurs :  ADEDE bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: LOOGAN M., TIMMERMANS E., CATTRYSSE A. & JANSSENS N. 2021: Eindverslag Veldstraat te Hamme (Oost-Vlaanderen), ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 676, ADEDE bvba, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Veldstraat 188 (Hamme)
In het totaal werden 58 sporen geregistreerd. Er konden 28 sporen geïnterpreteerd worden als paalkuil. Veertien sporen werden beschreven als kuilen, en één werd na verder onderzoek geïdentificeerd als een verstoring. De 22 overige sporen werden geïnterpreteerd als zijnde natuurlijk.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving HAM-VEL [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074073 (Geraadpleegd op )