Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Stationsstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1074074
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074074

Beschrijving

Het landschappelijke booronderzoek werd uitgevoerd op woensdag 28 januari 2021. Binnen het plangebied werden 6 boringen geadviseerd volgens het te hanteren boorgrid. Er werd besloten één extra boring te plaatsen in het noordoosten om ook daar een beeld te verkrijgen van de bodemopbouw. Het booronderzoek is uitgevoerd met een edelmanboor met een diameter van 7 cm.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op woensdag 10 februari 2021. Er werden in totaal 5 proefsleuven aangelegd. In totaal werd er een oppervlakte van 591 m² onderzocht. De aangelegde kijkvensters nemen samen een oppervlakte van 40 m² in. Er werd 13,5% van de totale oppervlakte van het plangebied dat 4365 m² beslaat onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek.

Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: PEPERMANS J. & VERRIJCKT J. 2020: Nota Zolder, Aanhofstraat: Verslag van Resultaten. J. Verrijckt Archeologische Rapporten 0562, Beerse
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Aanhofstraat, Stationsstraat (Heusden-Zolder)
Archeologisch vooronderzoek Stationsstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Stationsstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074074 (Geraadpleegd op )